Špeciálna edícia Artstory venovaná projektu Fénix – kultúrna pamiatka roka | Ľubica Kadlec Melišová

V špeciálnej edícii podcastu Artstory nás najúspešnejšími národnými kultúrnymi pamiatkami v celoslovenskej súťaži Fénix – kultúrna pamiatka roka sprevádzajú ich zástupcovia, vlastníci a člen odbornej poroty.

Ľubica Kadlec Melišová

Pani Ľubica Kadlec Melišová je projektová manažérka a odborníčka na regionálny rozvoj na mestskom úrade Senica. Zaslúžila sa za úspešne dokončený projekt rekonštrukcie letohrádku v Senici a následného zriadenia mestského múzea. Taktiež sa aktívne angažovala a dozerala nad rekonštrukciou častí pamiatkovej zóny Habánsky dvor. V budove Habánskeho mlyna bola napríklad zriadená stála expozícia približujúca históriu ako mlyna, tak aj jej obyvateľov. Tieto budovy oživujú zabudnutú históriu regiónu práve vďaka úspešným projektom manažovaným pani Melišovou, ktorej nasadenie bolo ocenené nielen miestnymi obyvateľmi, ale aj širokou verejnosťou.

Pani Ľubica Kadlec Melišová prijala pozvanie do podcastu a porozprávala nám podrobnejšie o svojej práci na obnove kultúrnych pamiatok.

Jej prínos v procese obnovy a sprístupnenia pamiatok regiónu zhodnotil člen odbornej poroty, akademický sochár a reštaurátor Tomáš Lupták.

Podcast Fénix – kultúrna pamiatka roka, Vám prináša Nadácia SPP, ktorá je generálnym partnerom a spoluorganizátorom tejto súťaže. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo Kultúry SR.

Poslaním prestížnej súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix je nielen podporiť, ale aj oceniť prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok v ich úsilí o ich záchranu a obnovu a zároveň prezentovať tieto pamiatky širokej verejnosti. V 15. ročníku súťaže boli ocenené tieto pamiatky:

Ocenenie Kultúrna pamiatka roka – Fénix za obnovu/reštaurovanie objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti, získali:

  • Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne, Modra (Rímskokatolícka farnosť Modra), cena bola udelená za príkladnú obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky.
  • Meštiansky dom v opevnení Martineum, Bratislava (Bratislavská arcidiecéza r. k. cirkvi a farnosť sv. Martina v Bratislave), cena bola udelená za záchranu ruiny národnej kultúrnej pamiatky, jej sfunkčnenie a integráciu do historického jadra mesta Bratislavy.

Ocenenie Kultúrna pamiatka roka – Fénix za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky, získala:

  • Hospodárska budova, Hrad Uhrovec (Rímskokatolícka cirkev, Sídelná kapitula Nitra a občianske združenie Hrad Uhrovec), cena bola udelená za vysokoodborný a profesionálny prístup pri záchrane, sanácii a sprístupnení hradných ruín, najmä hospodárskej budovy.

Laureáti 15. ročníka získali osvedčenia o udelení ceny Kultúrna pamiatka roka – Fénix, sošku Fénixa, ktorej autorom je umelec, výtvarník a sochár Patrik Kovačovský, a tiež finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP, vo výške 10 000 eur.

Ocenenie Čestné uznanie, bolo udelené odbornou porotou za výnimočný prístup a osobné nasadenie v procese obnovy a sprístupnenia pamiatok regiónu – Habánskeho mlyna v Sobotišti a objektu Letohrádku v Senici. Získala ho pani Ľubica Kadlec Melišová.

Informácie o súťaži Kultúrna pamiatka roka – Fénix, nájdete na webe https://www.kpr-fenix.sk/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *