Špeciálna edícia Artstory venovaná projektu Fénix – kultúrna pamiatka roka | Kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre

V špeciálnej edícii podcastu Artstory nás najúspešnejšími národnými kultúrnymi pamiatkami v celoslovenskej súťaži Fénix – kultúrna pamiatka roka sprevádzajú ich zástupcovia, vlastníci a člen odbornej poroty.

Kostol sv. Jána Krstiteľa, Modra

Na okraji Modry sa nachádza kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, ktorý obyvatelia oblasti využívali už v 13. storočí. Chrám prešiel počas storočí viacerými prestavbami pod taktovkou ako katolíckej, tak aj evanjelickej cirkvi. No postupne začali byť opravy čoraz menšie a chrám spustol, čo podnietilo vznik OZ Záchrana cirkevných pamiatok v Modre a v spoluprácu s miestnou farou došlo k rozsiahlej rekonštrukcii a výskumu.

O procese záchrany kostola v podcaste porozprávala pani Katarína Machatová, štatutárka občianskeho združenia s názvom Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre.

Obnovu a reštaurovanie pamiatky z odborného hľadiska zhodnotil člen odbornej poroty, akademický sochár a reštaurátor Tomáš Lupták.

Podcast Fénix – kultúrna pamiatka roka, Vám prináša Nadácia SPP, ktorá je generálnym partnerom a spoluorganizátorom tejto súťaže. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo Kultúry SR.

Sledujte nás aj na našom FB, kde zdieľame novinky a zaujímavosti zo sveta umenia:  https://www.facebook.com/ArtStoryPodcast

Poslaním prestížnej súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix je nielen podporiť, ale aj oceniť prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok v ich úsilí o ich záchranu a obnovu a zároveň prezentovať tieto pamiatky širokej verejnosti. V 15. ročníku súťaže boli ocenené tieto pamiatky:

Ocenenie Kultúrna pamiatka roka – Fénix za obnovu/reštaurovanie objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti, získali:

  • Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne, Modra (Rímskokatolícka farnosť Modra), cena bola udelená za príkladnú obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky.
  • Meštiansky dom v opevnení Martineum, Bratislava (Bratislavská arcidiecéza r. k. cirkvi a farnosť sv. Martina v Bratislave), cena bola udelená za záchranu ruiny národnej kultúrnej pamiatky, jej sfunkčnenie a integráciu do historického jadra mesta Bratislavy.

Ocenenie Kultúrna pamiatka roka – Fénix za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky, získala:

  • Hospodárska budova, Hrad Uhrovec (Rímskokatolícka cirkev, Sídelná kapitula Nitra a občianske združenie Hrad Uhrovec), cena bola udelená za vysokoodborný a profesionálny prístup pri záchrane, sanácii a sprístupnení hradných ruín, najmä hospodárskej budovy.

Laureáti 15. ročníka získali osvedčenia o udelení ceny Kultúrna pamiatka roka – Fénix, sošku Fénixa, ktorej autorom je umelec, výtvarník a sochár Patrik Kovačovský, a tiež finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP, vo výške 10 000 eur.

Ocenenie Čestné uznanie, bolo udelené odbornou porotou za výnimočný prístup a osobné nasadenie v procese obnovy a sprístupnenia pamiatok regiónu – Habánskeho mlyna v Sobotišti a objektu Letohrádku v Senici. Získala ho pani Ľubica Kadlec Melišová.

Informácie o súťaži Kultúrna pamiatka roka – Fénix, nájdete na webe https://www.kpr-fenix.sk/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *